Zvrátenosť karnizmu: Hybridné mäso

24.11.2022

Primiešavanie šošovice alebo zeleniny do mäsových výrobkov by mohlo mať obrovské výhody pre životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat a ľudské zdravie.

Súčasná úroveň spotreby mäsa je neudržateľná. Chov zvierat je hlavnou hnacou silou globálneho otepľovania a odlesňovania tropických oblastí. Mäsový priemysel chová väčšinu zvierat v intenzívnych , neľudských podmienkach . A červené mäso je spojené s mnohými zdravotnými problémami vrátane srdcových chorôb a kolorektálneho karcinómu.

Potravinársky priemysel sa zaviazal k zmene - reťazce ako McDonald's a Burger King sa zaviazali k čistým nulovým emisiám skleníkových plynov do roku 2050, k nulovému odlesňovaniu do roku 2030 a tiež k viacerým zdravotným cieľom. Ako však môžu tieto obrovské spoločnosti a vlastne celý potravinársky sektor pokračovať, keď celosvetovo skonzumujeme 340 miliárd kíl mäsa ročne a dopyt stále rastie ? Máme len dúfať, že spotrebitelia budú sami od seba vegáni alebo vegetariáni? 

Alternatívy mäsa pomáhajú niektorým prejsť na rastlinný životný štýl. V posledných rokoch rýchlo rástli a na prvý pohľad ponúkajú dobrú chuť za zlomok ekologického dopadu mäsa a bez zabíjania zvierat. Tempo rastu však nebolo dostatočne rýchle na dosiahnutie potrebného rozsahu zmien. Napríklad v USA predstavovali rastlinné alternatívy mäsa v roku 2021 len 1,4 % predaja. McDonald's nedávno uviedol na trh rastlinný burger McPlant, ktorý bol natoľko úspešný, že zostal na jedálnom lístku v Spojenom kráľovstve, ale nie v USA .

Ľudia chcú mŕtvoly, tak im ich dajme, ale menej

Existuje ďalší spôsob, ako znížiť spotrebu mäsa. Využíva zmenu spôsobu výroby potravín na zmenu toho, čo konzumujeme. Môže byť nasadený okamžite a vo veľkom meradle. Mäso v hamburgeroch alebo podobných potravinách môže byť zmiešané s rastlinnými alternatívami mäsa alebo s čerstvými prísadami, ako sú huby alebo šošovica.

Diskusie o výhodách miešaných produktov kolujú už niekoľko rokov: v roku 2015 začala nadácia Jamesa Bearda organizovať súťaž pre kuchárov v príprave chutnejších miešaných hamburgerov. Rozdiel je teraz v tom, že vzhľadom na malý trhový podiel alternatív mäsa a potrebu znížiť spotrebu mäsa môžu byť zmiešané produkty nevyhnutné na dosiahnutie medzinárodných cieľov udržateľnosti v potrebnom rozsahu a rýchlosti.

Burger King a McDonald's - vymenili 50 % hovädzieho mäsa vo svojich hamburgeroch za mäso rastlinného pôvodu. Vzhľadom na to, že celková poľnohospodárska plocha v skutočnosti na globálnej úrovni klesá , je nepravdepodobné, že by nová poľnohospodárska pôda jednoducho nahradila bývalé pastviny. Namiesto toho, ako sa to stalo, keď sa dopyt po vlne v 90. rokoch zrútil, krajina by sa pravdepodobne vrátila späť k prírode.

Okrem prínosov pre prírodu a biodiverzitu by táto pôda mohla odstrániť zo vzduchu 17 miliónov ton CO2 každý rok v priemere počas 100 rokov, keď budú stromy opäť rásť. Tento proces by sa mohol dokonca urýchliť zapojením vlastníkov pôdy do opätovného vysadenia stromov, ako to urobil program "zrno pre zeleň" v Číne.

Kravy tiež vytvárajú značné emisie skleníkových plynov súvisiace s ich krmivom, ich výlučkami a z baktérií produkujúcich metán v ich čreve. Nahradením 50 % hovädzieho mäsa v hybridných hamburgeroch z reťazca rýchleho občerstvenia rastlinami by sa tieto emisie skleníkových plynov znížili o 34 miliónov ton ekvivalentov CO2 ročne. 

Spolu to predstavuje zníženie o 51 miliónov ton ekvivalentu CO2 a viac ako 80 % cesty k čistým nulovým cieľom oboch spoločností. Z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat by táto zmena viedla k tomu, že každý rok sa bude chovať a zabíjať o 4 milióny kráv menej. Výskum ďalej zistil, že aj malé náhrady spracovaného červeného mäsa za rastlinné alternatívy mäsa sú spojené so znížením srdcových chorôb, cukrovky a celkovej úmrtnosti.

Zabíjajme s rozvahou - veď je to pre zdravie a prírodu

 Možno najzaujímavejšie zo všetkého je, že preferencie ľudí pre miešané hamburgery sa zvýšili, keď sa spotrebiteľom povedalo, že boli zmiešané a ľudia si cenili ich environmentálne a zdravotné poverenia.

Riešenia zriedka vyzerajú takto "sľubne", dokonca aj na papieri. Niektoré veľké spoločnosti však mali len obmedzený úspech pri snahe uviesť na trh nové zmiešané produkty. Tu sa pokúšali vytvoriť novú kategóriu produktov a podobne ako čisto rastlinné produkty čelili výzvam pri komunikácii ich výhod. Aby sme dosiahli krátkodobé výhody, pravdepodobne potrebujeme len primiešať rastliny do existujúcich mäsových výrobkov - v Spojenom kráľovstve je "hovädzí burger" legálne definovaný tak, že obsahuje aspoň 62 % hovädzieho mäsa a zo zoznamov zložiek je jasné, čo je vo výrobkoch.

V konečnom dôsledku sú tieto produkty lepšie pre zdravie, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat ako mäso a môžu aj lepšie chutiť.

zdroj: theguardian.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!